99 Asmaul Husna

image

Dalam agama Islam, Asmaa’ul husna adalah nama-nama Allah yang indah dan baik. Asma berarti nama dan husna berarti yang baik atau yang indah, jadi asma’ul husna adalah nama nama milik Allah yang baik lagi indah. Sejak dulu para ulama telah banyak membahas dan menafsirkan nama-nama ini, karena nama-namaAllah adalah alamat kepada Dzat yang mesti kita ibadahi dengan sebenarnya. Meskipun timbul perbedaan pendapat tentang arti, makna, dan penafsirannya akan tetapi yang jelas adalah kita tidak boleh musyrik dalam mempergunakan atau menyebut nama-nama Allah ta’ala. Selain perbedaaan dalam mengartikan dan menafsirkan suatu nama terdapat pula perbedaan jumlah nama, ada yang menyebut 99, 100, 200, bahkan 1.000 bahkan 4.000 nama, namun menurut mereka, yang terpenting adalah hakikat Dzat Allah SWT yang harus dipahami dan dimengerti oleh orang-orang yang beriman seperti Nabi Muhammad. Asma’ul husna secara harfiah adalah nama-nama, sebutan, gelar Allah yang baik dan agung sesuai dengan sifat-sifat-Nya. Nama-nama Allah yang agung dan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehebatan milik Allah.

Para ulama berpendapat bahwa kebenaran adalah konsistensi dengan kebenaran yang lain. Dengan cara ini, umat Muslim tidak akan mudah menulis”Allah adalah …”, karena tidak ada satu hal pun yang dapat disetarakan dengan Allah, akan tetapi harus dapat mengerti dengan hati dan keterangan Al-Qur’antentang Allah ta’ala. Pembahasan berikut hanyalah pendekatan yang disesuaikan dengan konsep akalkita yang sangat terbatas ini. Semua kata yang ditujukan pada Allah harus dipahami keberbedaannya dengan penggunaan wajar kata-kata itu. Allah itu tidak dapat dimisalkan atau dimiripkan dengan segala sesuatu, seperti tercantum dalam surat Al-Ikhlas. “”Katakanlah: “Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia”. (Al-Ikhlas112:1-4)”

Para ulama menekankan bahwa Allah adalah sebuah nama kepada Dzat yang pasti ada namanya. Semua nilai kebenaran mutlak hanya ada (dan bergantung) pada-Nya. Dengan demikian, Allah Yang MemilikiMaha Tinggi. Tapi juga Allah Yang Memiliki Maha Dekat. Allah Memiliki Maha Kuasa dan juga AllahMaha Pengasih dan Maha Penyayang. Sifat-sifatAllah dijelaskan dengan istilah Asmaaul Husna, yaitu nama-nama, sebutan atau gelar yang baik.

image

Dalil

Berikut adalah beberapa terjemahan dalil yang terkandung di dalam Al-Qur’an dan Hadits tentang asmaa’ul husna:

“Dialah Allah, tidak ada Tuhan/Ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia, Dia mempunyai asmaa’ul husna (nama-nama yang baik).” (Thaa-Haa 20:8). Katakanlah: “Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai al asmaa’ul husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu” (Al-Israa’17:110)”Allah memiliki Asmaa’ ulHusna, maka memohonlah kepada-Nya dengan menyebut nama-nama yang baik itu…” (Al-A’raaf :180)

99 Asmaaul.Husna

1. Ar RahmanالرحمنYang Maha Pengasih
2. Ar RahiimالرحيمYang Maha Penyayang
3. Al MalikالملكYang Maha Merajai (bisa di artikan Raja dari semua Raja)
4. Al QuddusالقدوسYang Maha Suci
5. As SalaamالسلامYang Maha Memberi Kesejahteraan
6. Al Mu`minالمؤمنYang Maha Memberi Keamanan
7. Al MuhaiminالمهيمنYang Maha Mengatur
8. Al `AziizالعزيزYang Maha Perkasa
9. Al JabbarالجبارYang Memiliki Mutlak Kegagahan
10. Al MutakabbirالمتكبرYang Maha Megah, Yang Memiliki Kebesaran
11. Al KhaliqالخالقYang Maha Pencipta
12. Al Baari`البارئYang Maha Melepaskan (Membuat, Membentuk, Menyeimbangkan)
13. Al MushawwirالمصورYang Maha Membentuk Rupa (makhluknya)
14. Al GhaffaarالغفارYang Maha Pengampun
15. Al QahhaarالقهارYang Maha Memaksa
16. Al WahhaabالوهابYang Maha Pemberi Karunia
17. Ar RazzaaqالرزاقYang Maha Pemberi Rezeki
18. Al FattaahالفتاحYang Maha Pembuka Rahmat
19. Al `AliimالعليمYang Maha Mengetahui (Memiliki Ilmu)
20. Al QaabidhالقابضYang Maha Menyempitkan (makhluknya)
21. Al BaasithالباسطYang Maha Melapangkan (makhluknya)
22. Al KhaafidhالخافضYang Maha Merendahkan (makhluknya)
23. Ar Raafi`الرافعYang Maha Meninggikan (makhluknya)
24. Al Mu`izzالمعزYang Maha Memuliakan (makhluknya)
25. Al MudzilالمذلYang Maha Menghinakan (makhluknya)
26. Al Samii`السميعYang Maha Mendengar
27. Al BashiirالبصيرYang Maha Melihat
28. Al HakamالحكمYang Maha Menetapkan
29. Al `AdlالعدلYang Maha Adil
30. Al LathiifاللطيفYang Maha Lembut
31. Al KhabiirالخبيرYang Maha Mengenal
32. Al HaliimالحليمYang Maha Penyantun
33. Al `AzhiimالعظيمYang Maha Agung
34. Al GhafuurالغفورYang Maha Memberi Pengampunan
35. As SyakuurالشكورYang Maha Pembalas Budi (Menghargai)
36. Al `AliyالعلىYang Maha Tinggi
37. Al KabiirالكبيرYang Maha Besar
38. Al HafizhالحفيظYang Maha Memelihara
39. Al MuqiitالمقيتYang Maha Pemberi Kecukupan
40. Al HasiibالحسيبYang Maha Membuat Perhitungan
41. Al JaliilالجليلYang Maha Luhur
42. Al KariimالكريمYang Maha Pemurah
43. Ar RaqiibالرقيبYang Maha Mengawasi
44. Al MujiibالمجيبYang Maha Mengabulkan
45. Al Waasi`الواسعYang Maha Luas
46. Al HakiimالحكيمYang Maha Maka Bijaksana
47. Al WaduudالودودYang Maha Mengasihi
48. Al MajiidالمجيدYang Maha Mulia
49. Al Baa`itsالباعثYang Maha Membangkitkan
50..As SyahiidالشهيدYang Maha Menyaksikan
51. Al HaqqالحقYang Maha Benar
52. Al WakiilالوكيلYang Maha Memelihara
53. Al QawiyyuالقوىYang Maha Kuat
54. Al MatiinالمتينYang Maha Kokoh
55. Al WaliyyالولىYang Maha Melindungi
56. Al HamiidالحميدYang Maha Terpuji
57. Al MuhshiiالمحصىYang Maha Mengalkulasi (Menghitung Segala Sesuatu)
58. Al Mubdi`المبدئYang Maha Memulai
59. Al Mu`iidالمعيدYang Maha Mengembalikan Kehidupan
60. Al MuhyiiالمحيىYang Maha Menghidupkan
61. Al MumiituالمميتYang Maha Mematikan
62. Al HayyuالحيYang Maha Hidup
63. Al QayyuumالقيومYang Maha Mandiri
64. Al WaajidالواجدYang Maha Penemu
65. Al MaajidالماجدYang Maha Mulia
66. Al WahidالواحدYang Maha Tunggal
67. Al AhadالاحدYang Maha Esa
68. As ShamadالصمدYang Maha Dibutuhkan, Tempat Meminta
69. Al QaadirالقادرYang Maha Menentukan, Maha Menyeimbangkan
70. Al MuqtadirالمقتدرYang Maha Berkuasa
71. Al MuqaddimالمقدمYang Maha Mendahulukan
72. Al Mu`akkhirالمؤخرYang Maha Mengakhirkan
73. Al AwwalالأولYang Maha Awal
74. Al AakhirالأخرYang Maha Akhir
75. Az ZhaahirالظاهرYang Maha Nyata
76. Al BaathinالباطنYang Maha Ghaib
77. Al WaaliالواليYang Maha Memerintah
78. Al Muta`aaliiالمتعاليYang Maha Tinggi
79. Al BarruالبرYang Maha Penderma (Maha Pemberi Kebajikan)
80. At TawwaabالتوابYang Maha Penerima Tobat
81. Al MuntaqimالمنتقمYang Maha Pemberi Balasan
82. Al AfuwwالعفوYang Maha Pemaaf
83. Ar Ra`uufالرؤوفYang Maha Pengasuh
84. Malikul Mulkمالك الملكYang Maha Penguasa Kerajaan (Semesta)
85. Dzul Jalaali Wal Ikraamذو الجلال و الإكرامYang Maha Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan
86. Al MuqsithالمقسطYang Maha Pemberi Keadilan
87. Al Jamii`الجامعYang Maha Mengumpulkan88Al GhaniyyالغنىYang Maha Kaya
89. Al MughniiالمغنىYang Maha Pemberi Kekayaan
90. Al MaaniالمانعYang Maha Mencegah
91. Ad DhaarالضارYang Maha Penimpa Kemudharatan
92. An Nafii`النافعYang Maha Memberi Manfaat
93. An NuurالنورYang Maha Bercahaya (Menerangi, Memberi Cahaya)
94. Al HaadiiالهادئYang Maha Pemberi Petunjuk
95. Al Badii’البديعYang Maha Pencipta Yang Tiada Bandingannya
96. Al BaaqiiالباقيYang Maha Kekal
97. Al WaaritsالوارثYang Maha Pewaris
98. Ar RasyiidالرشيدYang Maha Pandai
99. As ShabuurالصبورYang Maha Sabar

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s